Show simple item record

Processing of magnesium alloys using selective laser melting

dc.contributor.advisorSuchý, Jancs
dc.contributor.authorKaščák, Pavolcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:40:53Z
dc.date.available2019-04-04T04:40:53Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKAŠČÁK, P. Zpracování hořčíkových slitin technologií selective laser melting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108553cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82477
dc.description.abstractSpracovanie materiálov na báze horčíka technológiou Selective laser melting, je vďaka jeho vysokej reaktivite v počiatočných fázach vývoja. Táto práca sa zaoberá objasňovaním vplyvu jednotlivých procesných parametrov pri spracovaní horčíkových zliatin na výslednú porozitu materiálu. Cieľom je vypracovanie úvodných experimentov pre posun v spracovaní horčíkových zliatin aditívnymi technológiami. Teoretická časť práce obsahuje náhľad do problematiky SLM a prehľad súčasného stavu poznania spracovania horčíkových zliatin touto technológiou. Analýzou teoretickej časti bol navrhnutý hlavný objemový test tejto práce. Vybraným materiálom pre tento test bola biodegradibilná horčíková zliatina WE43. Na tejto zliatine, podľa znalostí autora tejto práce, nebol doposiaľ publikovaný žiaden výskum. Na základe výsledkov experimentu boli zhotovené závislosti jednotlivých procesných parametrov na výslednej relatívnej hustote vzoriek. V závere boli získané výstupy porovnané s odbornou literatúrou.cs
dc.description.abstractThe processing of magnesium-based materials with Selective laser melting technology is due to its high reactivity in the initial stages of development. This bachelor thesis deals with the elucidation of impacts of individual process parameters in processing of magnesium alloys on the resulting material porosity. The aim is to develop initial experiments for the shift in the processing of magnesium alloys by additive technologies. The theoretical part contains an insight into the SLM technology and an overview of the current state of knowledge of processing of magnesium alloys by this technology. By the analysis of the theoretical part, the main volume test of this thesis has been designed. The selected material for this test was the biodegradable magnesium alloy WE43. According to the author's knowledge, no research has been published on this alloy so far. Based on the results of the experiment, the dependencies of the individual process parameters were made on the resulting relative density of the samples. At the end, the outputs were compared with the literature.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSLMcs
dc.subjectSelective laser meltingcs
dc.subjecthorčíkcs
dc.subjecthorčíkové zliatinycs
dc.subjectprocesné parametrecs
dc.subjectWE43cs
dc.subjectSLMen
dc.subjectSelective laser meltingen
dc.subjectmagnesiumen
dc.subjectmagnesium alloysen
dc.subjectprocess parametersen
dc.subjectWE43en
dc.titleZpracování hořčíkových slitin technologií selective laser meltingcs
dc.title.alternativeProcessing of magnesium alloys using selective laser meltingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:45cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108553en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:05:25en
sync.item.modts2020.03.31 03:40:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePaloušek, Davidcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. Libor Nohál, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a ZODPOVĚDĚL otázky oponenta. Ing. David Košťál, Ph.D. - Čím si vysvětlujete rozdílné výsledky v metodách vyhodnocení (výbrus, mCT)? – ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. - Dotaz na porovnání porozit. - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL - Jaká byla velikost voxelu? - NEZODPOVĚDĚL - Z čeho vychází energetická hustota - ZODPOVĚDĚLcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record