Zobrazit minimální záznam

Risk analysis of the industrial enterprise

dc.contributor.advisorKotek, Lubošcs
dc.contributor.authorZahálka, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:26:41Z
dc.date.available2018-10-21T20:26:41Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationZAHÁLKA, J. Analýza rizik v průmyslovém podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other49828cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8252
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vytvořit literární rešerši analýzy rizik v průmyslovém podniku, sestavit metodiku pro analýzu rizik, identifikovat rizika, jejich následky a pravděpodobnost a navrhnout doporučení pro jejich snížení. Tato práce by se měla stát pro firmu BORCAD cz, s.r.o. nástrojem vhodným k identifikaci hrozeb, které mohou mít na fungování organizace závažné dopady. Diplomová práce mapuje tyto hrozby v celém podniku z pohledu rizik jednotlivých pracovních pozic, rizik výrobních strojů a zařízení a rizika plynoucího z využití vypalovací pece na zemní plyn.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to create a literature search for risk analysis in industrial company, establish a methodology for risk analysis, identify risks their consequences and probability and to design recommendations for their reduction. This thesis should become useful tool for the company BORCAD cz, Ltd. to identify risks which could have serious impacts to the organization. Thesis maps these threats across the company from the perspective of the jobs, the risk of manufacturing machines and equipment and risks resulting from the use of burning furnace to natural gas.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza rizikcs
dc.subjecthodnocení rizikcs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectF&E Indexcs
dc.subjectRisk analysisen
dc.subjectrisk assessmenten
dc.subjectpreventionen
dc.subjectF&E Indexen
dc.titleAnalýza rizik v průmyslovém podnikucs
dc.title.alternativeRisk analysis of the industrial enterpriseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-13-13:55:29cs
thesis.disciplineMetrologie a řízení jakostics
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49828en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.22 00:33:13en
sync.item.modts2018.10.21 19:50:56en
dc.contributor.refereeTabas, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam