Now showing items 96-115 of 394

 • Implementace elektronických občanských průkazů 

  Kopecká, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení projektového řízení ve státní správě a konkrétně pak v jedné organizační složce ministerstva vnitra. Část práce se zabývá teoretickou části projektového řízení obecně a následně ...
 • Implementace nařízení GDPR na informační systém KolejNet 

  Krýzová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu bezpečnosti ochrany osobních údajů v informačním systému kolejní sítě VUT - KolejNet. Dále je část této práce věnována implementaci nařízení GDPR a bezpečnostních opatření ...
 • Implementace VoIP systému 3CX 

  Sommer, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je vysvětlení VoIP a popis implementace ve firemním prostředí. Firma, která toto řešení zvolila, přechází na toto řešení ze zastaralých pevných linek. Práce je rozdělena na teoretické vysvětlení ...
 • Investice do akcií světových mediálních společností prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů 

  Capák, Andrej
  Bakalárska práca sa zameriava na finančnú analýzu významných amerických a európskych mediálnych spoločností. Prvá časť popisuje investovanie prostredníctvom fondov kvalifikovaných investorov a princíp finančnej analýzy ...
 • Investice do dividendových akciových titulů obchodovaných na evropských burzách 

  Křižka, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh investice do dividendových akciových titulů obchodovaných na evropských burzách, která bude doporučena pro obměnu portfolia podílovému fondu. V teoretické části jsou vysvětleny finanční ...
 • Investování do burzovně obchodovatelných akciových titulů 

  Svoboda, David
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na fundamentální analýzu zvolených akciových firem konkrétního odvětví využitím různých analytických finančních ukazatelů za účelem sestavení investičního doporučení modelovému podílovém fondu.
 • Komparace zdanění příjmů osoby samostatně výdělečně činné a společníka s.r.o. 

  Šebková, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání podnikání fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Analyzuje situaci na fiktivním příkladu. Cílem práce je ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Zámečníková, Pavlína
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení pojmu daň v obecném pojetí a následné konkretizování v oblasti zdanění příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Rozebírá postup stanovení daňové povinnosti v daných ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Plevová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku, a to za rok 2017. Popisuje daňové systémy a postupy při zdaňování příjmů fyzických osob v uvedených státech a obsahuje ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Kosová, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů a informací potřebných pro stanovení daňové povinnosti a také ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Grošaft, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. V teoretické části jsou postupně rozebrány způsoby zdaňování fyzických osob. V analytické části jsou tyto způsoby ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Heinzová, Lenka
  Bakalářská práce na téma “Komparace zdanění fyzických osob v České republice a na Slovensku“ se zaměřuje na problematiku zdanění příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku, dle zákonů platných v roce 2017. V ...
 • Komunikační mix společnosti 

  Raštica, Martin
  Predmetem bakalarske prace je analyza soucasneho stavu komunikacniho mixu spolecnosti FITPOWER s.r.o., ktera se zabyva prodejem potravinovych doplnku a fitness potreb. Prace je rozdelena na tri casti. Prvni teoreticka cast ...
 • Komunikační mix společnosti 

  Kollár, Robin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix rekreačního zařízení Slovácký dvůr Ostrožská Nová Ves, který byl založen v roce 2014. Toto rekreační středisko patří k jedněm z největších kempů a penzionů ve Zlínském ...
 • Marketingová komunikace 

  Mirošová, Leona
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci Národního divadla v Brně. Práce seznamuje se současnou strukturou komunikačního mixu a na základě provedených analýz a vlastního průzkumu navrhuje vhodná opatření ...
 • Marketingová komunikace 

  Filipová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti Holding Brno-export s.r.o. Smyslem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu marketingové komunikace firmy, zabývající se především nákupu ...
 • Marketingová komunikace pro produkt v pivovarnickém odvětví 

  Štadlerová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá změnou marketingové komunikace produktu Royal Dog cider v pivovarnickém odvětví, která je analyzovaná na základě provedených analýz. Smyslem této bakalářské práce je zhodnocení současného ...
 • Marketingový mix cestovní agentury 

  Poništová, Natália
  Bakalárka práca sa zameriava na analýzu súčasného marketingového mixu cestovnej agentúry Invia a na následné návrhy na jeho zlepšenie. Teoretická časť je zameraná na pojmy ako marketing, marketingový mix a cestovná agentúra, ...
 • Marketingový mix podniku 

  Koblerová, Eliška
  Tématem závěrečné práce je „Marketingový mix podniku“. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje teorii. Ve druhé kapitole je zpracovávána současná situace podniku pomocí marketingových analýz. ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Polová, Silvie
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu na zlepšení marketingového mixu podnikatelského subjektu působícího na trhu služeb. Na základě teoretických poznatků je provedena komplexní analýza marketingového mixu i ...