Now showing items 110-129 of 394

 • Marketingová komunikace 

  Mirošová, Leona
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci Národního divadla v Brně. Práce seznamuje se současnou strukturou komunikačního mixu a na základě provedených analýz a vlastního průzkumu navrhuje vhodná opatření ...
 • Marketingová komunikace 

  Filipová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti Holding Brno-export s.r.o. Smyslem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu marketingové komunikace firmy, zabývající se především nákupu ...
 • Marketingová komunikace pro produkt v pivovarnickém odvětví 

  Štadlerová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá změnou marketingové komunikace produktu Royal Dog cider v pivovarnickém odvětví, která je analyzovaná na základě provedených analýz. Smyslem této bakalářské práce je zhodnocení současného ...
 • Marketingový mix cestovní agentury 

  Poništová, Natália
  Bakalárka práca sa zameriava na analýzu súčasného marketingového mixu cestovnej agentúry Invia a na následné návrhy na jeho zlepšenie. Teoretická časť je zameraná na pojmy ako marketing, marketingový mix a cestovná agentúra, ...
 • Marketingový mix podniku 

  Koblerová, Eliška
  Tématem závěrečné práce je „Marketingový mix podniku“. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje teorii. Ve druhé kapitole je zpracovávána současná situace podniku pomocí marketingových analýz. ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Polová, Silvie
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu na zlepšení marketingového mixu podnikatelského subjektu působícího na trhu služeb. Na základě teoretických poznatků je provedena komplexní analýza marketingového mixu i ...
 • Marketingový mix vybraného hotelu 

  Brychta, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současné situace vybraného hotelu, nacházejícího se uprostřed Masarykova okruhu v Brně. Na základě provedených analýz jsou stanoveny návrhy na zlepšení marketingového mixu hotelu. ...
 • Marketingový mix vybraného vinařství 

  Sukup, Tadeáš
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem vinařství Víno Botur. Stěžejními body práce jsou analýza a rozvoj marketingového mixu. Návrhová část se poté zaměřuje na konkrétní návrhy, které vychází z provedených analýz.
 • Marketingový plán pro Fitness ProGym 

  Kubík, Ján
  Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie marketingového plánu pre Fitness ProGym, spadajúcu pod telocvičný spolok Sokol Brno 1. V práci sa sústredím na zistenie súčasnej situácie, analýzu poskytovaných služieb a konkurencie, ...
 • Marketingový plán pro společnost na audiovizuálním trhu 

  Spáčilová, Alice
  Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a jejím hlavním cílem je vytvoření kvalitního marketingového plánu pro mladou audiovizuální společnost. K jeho vytvoření slouží vybrané analýzy – analýza vnějšího prostředí, ...
 • Marketingový plán pro vybranou společnost 

  Večeřová, Aneta
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření marketingového plánu pro Body Diamond fitness. V teoretické části bude marketing popisován ze soustavy poznatků a nezbytných informací pro sestavení marketingového plánu. Analytická ...
 • Marketingový plán pro vybranou společnost 

  Ondrišová, Karolína
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření marketingového plánu pro přírodní koupaliště Albatros v Ostrožské Nové Vsi. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy marketingového plánování a základy vnější a ...
 • Marketingový plán pro zábavní park 

  Hudec, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový plán pro zábavní park Permonium®, které je otevřené veřejnosti od roku 2012. Práce popisuje inovační prvky, které budou sloužit ke zvýšení atraktivnosti parku a k nárůstu ...
 • Marketingový výzkum pro podporu komunikace ocenění výrobku 

  Winterová, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na provedení marketingového výzkumu pro vybraný pivovar. Marketingový výzkum je realizován pomocí dotazníkového šetření a slouží jako podpora pro marketingovou komunikaci v oblasti získaného ...
 • Marketingový výzkum pro společnost Invia.cz, a.s. 

  Růžičková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků cestovní agentury Invia.cz a také analýzou spotřebitelského chování při výběru dovolené. Teoretická část se vymezuje stěžejní pojmy, v analytické ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Černý, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu finanční situace společnosti EFIOS spol. s r. o. Výsledky finanční analýzy jsou podrobeny statistickým metodám za účelem predikce budoucího vývoje ekonomických ukazatelů. V návrhové ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Daněk, Radek
  Bakalářská práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací z hlediska matematických a statistických metod. Rozhodl jsem se vypracovat téma řízení zásob vybrané provozovny, u které jsem konal školní praxi. Poté ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Medek, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vývoje finančních ukazatelů a vybraných položek z výkazu zisku a ztrát. Analýza je provedena pomocí časových řad a regresní analýzy. Součástí je vytvoření aplikace, která umožňuje ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Černý, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která za využití matematických a statistických metod analyzuje finanční situaci firem fyzické osoby. Aplikace je vytvořena v prostředí Microsoft Office Excel pomocí ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Válka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce zpracovává problematiku obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu. První část je věnována teorii diferenciálních rovnic. Ve druhé části jsou uvedeny řešené i neřešené příklady na jednotlivé druhy ...