Now showing items 138-157 of 394

 • Návrh a implementace databázové aplikace pro analýzu sportovních výkonů 

  Ternovszky, Filip
  Zameraním tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia databázovej aplikácie pre podporu športových analýz. Význam riešení je demonštrovaný vo futbalovom prostredí a zastáva pozitívny vplyv techniky na šport. Vďaka ...
 • Návrh a optimalizace webových stránek 

  Balarinová, Helena
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a optimalizaci webové stránky HARTMANN akademie. Součástí práce bude představení technologií, které jsem využívala pro optimalizaci webových stránek.
 • Návrh aplikace pro evidenci objednávek pomocí VBA 

  Slomek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro evidenci objednávek poledních menu. Práce obsahuje návrh aplikace vytvořené v prostředí Microsoft Excel pomocí programovacího jazyka VBA a návrh struktury databáze, s níž ...
 • Návrh databáze pro přepravní firmu 

  Záboj, Zdeněk
  Cílem této práce je navrhnout databázi pro začínající přepravní společnost, pro kterou vzhledem k její velikosti nemají význam řešení dostupná v současné době na trhu. V rámci této práce se budu zabývat především návrhem ...
 • Návrh databázového systému pro jazykovou školu 

  Horká, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databázového systému pro jazykovou školu působící v Brně. Databáze je realizována prostřednictvím MySQL. Cílem práce je vytvořit databázový systém, který by jazykové škole umožňoval ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Patáčik, Andrej
  V tejto bakalárskej práci som sa zameral na zostavenie návrhu dielčej časti informačného systému pre spoločnosť Danfoss Power Solutions a.s., konkrétne pre jej pobočku v Považskej Bystrici. Návrh je založený na základe ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Topičová, Magdaléna
  V této bakalářské práci se budu zabývat vytvořením návrhu dílčí části informačního systému ve formě intranetu pro podporu procesů v dané společnosti. Nejdříve se budu věnovat seznámení se základními pojmy a teorií. Následně ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro dopravní firmu 

  Hovanová, Tatiana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou časti informačného systému malej dopravnej firmy. Ten má viesť k zvýšeniu efektivity práce najmä dispečera, ktorý sa okrem riadenia prepráv venuje aj administratívnym ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro řízení dopravy 

  Mastná, Anna
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování návrhu dílčí části informačního systému pro plánování dopravy, která má sloužit pro podporu dopravních procesů organizací, které se primárně nezabývají logistikou. Tato práce ...
 • Návrh docházkového systému pro platformu iOS 

  Kovalčík, Andrej
  Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť aplikáciu pre platformu iOS, ktorá bude riešiť zastaralý dochádzkový systém za pomoci moderných prvkov. Hlavným cieľom práce bude vyriešiť zaznamenávanie dochádzky do aplikácie ...
 • Návrh doplnění a změn marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Turčanová, Pavlína
  Předmětem této bakalářské práce je zlepšení marketingové komunikace kavárny Euphoria. V první, teoretické části jsou popsány stěžejní pojmy marketingu a marketingové komunikace, které tvoří výchozí bod celé práce. V další ...
 • Návrh grafové databáze na základě relační databáze 

  Schwertschal, Jiří
  Obsahem mé bakalářské práce je návrh převedení SQL databáze určené pro rezervační systém do databáze grafové. Práce je rozdělena na teoretickou část, ve které jsem uvedl informace potřebné pro vytvoření návrhu. V druhé ...
 • Návrh informačního systému 

  Pisarčíková, Michaela
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom segmentu informačného systému, aplikácie slúžiacej na monitorovanie a riadenie spoločnosti, pre potreby konkrétneho podniku. Samotnému návrhu nového systému predchádza analýza súčasného ...
 • Návrh komunikační infrastruktury na bázi POF 

  Toth, Lukáš
  Tato bakalářská práce představuje návrh počítačové sítě pro novou budovu společnosti RENISHAW s.r.o.. První část této práce je zaměřena na teoretická východiska a obecné informace z oblasti počítačových sítí. Ve druhé části ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Vašíček, Zdeněk
  Cílem bakalářské práce je návrh komunikačního mixu pro restauraci La Patas. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá základní znalostí marketingu, komunikačního mixu a marketingového ...
 • Návrh komunikačního mixu pro zlepšení náboru 

  Janovicová, Veronika
  Tato bakalářská práce se věnuje použití komunikačního mixu jako efektivního nástroje náboru zaměstnanců v konkrétní společnosti. Na základě teoretických poznatků a vykonaných analýz současného stavu náboru a propagace ...
 • Návrh komunikačního mixu v podniku 

  Tichá, Denisa
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu komunikačního mixu společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o. V teoretické části práce jsme seznámeni s jednotlivými nástroji komunikačního mixu. V analytické části charakterizuje ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Válková, Dagmar
  Téma bakalářské práce je komunikační mix, kde se podrobně podíváme na současný stav společnosti Autodoprava Pavel Válek. Práce je rozdělena na dvě části, v první části si rozebereme teoretickou úlohu. Nejvíce nás bude ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Matoušková, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je návrh komunikačního mixu pro mnou vybraný podnik NOVAline, s. r. o., který provozuje kamennou prodejnu i e-shop, a který se hlavně zaměřuje na prodej dekorací a nábytku. Obsahuje podrobnou ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Vlach, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je navrhnutí komunikačního mixu pro studentský bankovní účet G2.2 od společnosti Komerční banka. První část se zaměřuje na teorii a na vysvětlení nejdůležitějších pojmů související s problematikou ...