Now showing items 226-245 of 394

 • Ochrana osobních údajů ve firmě 

  Vrbecký, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analyzu zacházení s osobními údaji ve firmě, která se řídí současnymi platnymi zákony o ochraně osobních údajů a návrh na implementaci nařízení GDPR a seznámení tohoto nařízení se zaměstnanci.
 • Ochrana osobních údajů ve společnosti 

  Anca, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou osobních údajů ve firmě. V analytické části je analyzován současný stav ochrany osobních údajů vybrané firmy. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a právní ochrana osobních ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby 

  Ševčíková, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzické osoby. V práci je popsán postup stanovení základu daně a daňové povinnosti, který je následně aplikován u fiktivního poplatníka daně z příjmů. Tato daňová povinnost ...
 • Optimalizace daňové zátěže vybrané fyzické osoby 

  Štefka, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na zdanění vybrané fyzické osoby a daňovou optimalizaci příjmů. V teoretické části jsou obsaženy základní definice potřebné pro část praktickou. Cílem je vypočítat výslednou daňovou povinnost ...
 • Optimalizace financování vybrané společnosti na základě finanční analýzy 

  Pšejová, Kristína
  Bakalárska práca je zameraná na oblasť financovania zvolenej spoločnosti. Teoretická časť práce pojednáva o možných spôsoboch financovania organizácie a popisuje finančnú analýzu, ktorej vybraté metódy budú využité v ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Šurečková, Marcela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění fyzické osoby. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a souvislosti týkající se daně z příjmů fyzických osob a sociálního a zdravotního pojištění ...
 • Optimalizace zdanění vybraných fyzických osob 

  Papežová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění vybraných fyzických osob s různými druhy příjmů. V první části práce jsou zpracovány základní pojmy a teoretická východiska, které se týkají problematiky daně z příjmů ...
 • OVLIVNĚNÍ ZÁKLADU DANĚ RŮZNÝMI ZPŮSOBY POŘÍZENÍ MAJETKU 

  Drahotušská, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá různými způsoby pořízení dlouhodobého majetku – nového osobního automobilu. Zkoumá, jak pořízení dlouhodobého majetku ovlivní výši základu daně, pokud bude pořízen z vlastních prostředků, pomocí ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Sobotková, Adéla
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr pro firmu nejlepší možnosti financování nového dlouhodobého hmotného majetku. V tomto případě je dlouhodobým majetkem osobní auto. Tato práce se zaměřuje především na leasingové, ...
 • Podnikatelský plán 

  Vinokurova, Viktoriia
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který slouží k založení inovační IT společnosti, která bude působit nejen v České Republice, ale i v jiných členských státech EU. Vymezuje základní podnikatelské ...
 • Podnikatelský plán - Reorganizace stávajícího podniku 

  Chmelař, René
  Předmětem této bakalářské práce je podrobné sestavení podnikatelského plánu na reorganizaci stávající restaurace se zaměřením na sportovní přenosy v Brně. Jedná se o společnost, kterou každodenně navštíví mnoho zákazníků ...
 • Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu 

  Wisner, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení sociálně-restauračního centra, které se nazývá W Future, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část ...
 • Podnikatelský plán založení kavárenského podniku 

  Malinová, Michaela
  Bakalářská práce obsahuje návrh na založení podnikatelského subjektu operujícího v oblasti služeb, konkrétně kavárny. Teoretická část shrnuje základní pojmy a zákonné požadavky pro realizaci daného podnikatelského plánu. ...
 • Podnikatelský plán založení tanečního studia 

  Šmahelová, Nina
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení tanečního studia. Je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, vymezuje základní pojmy, které je nutné znát pro celkové pochopení daného ...
 • Podnikatelský projekt 

  Nepožitková, Lucie
  Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jejím hlavním cílem je vytvořit podnikatelský plán pro developerský projekt, který povede k realizaci výstavby rodinných domů v okolí Olomouce. K jeho vytvoření ...
 • Podnikatelský záměr 

  Fréhar, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření podnikatelských aktivit firmy FreOn Services s.r.o., která se zabývá investicemi do různých projektů. Bakalářská práce rozebírá rozvoj podnikatelských aktivit formou vstupu do ...
 • Podnikatelský záměr - návrh na založení vinařství 

  Raková, Veronika
  Obsahem bakalářské práce „Podnikatelský záměr – návrh na založení vinařství“ je zpracování a vytvoření návrhu podnikatelského záměru na založení reálného podniku. Zpracování teoretické části slouží jako podklad pro následující ...
 • Podnikatelský záměr - otevření restaurace rychlého občerstvení 

  Šifra, Radovan
  Tématem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení malého moderního restauračního zařízení rychlého občerstvení s originálním sortimentem kvalitních pokrmů. V práci je řešeno využití mezery na ...
 • Podnikatelský záměr - založení obchodu 

  Křípal, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním reálného podnikatelského plánu pro založení obchodu se sportovním zbožím ve Velkém Meziříčí. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky, týkající se témat podnikatelského plánu ...
 • Podnikatelský záměr - založení solárního studia 

  Hlaváčková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení solárního studia. Práce se skládá z několika částí a to teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou popsány a definovány základní ...