Now showing items 235-254 of 394

 • Podnikatelský plán 

  Vinokurova, Viktoriia
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který slouží k založení inovační IT společnosti, která bude působit nejen v České Republice, ale i v jiných členských státech EU. Vymezuje základní podnikatelské ...
 • Podnikatelský plán - Reorganizace stávajícího podniku 

  Chmelař, René
  Předmětem této bakalářské práce je podrobné sestavení podnikatelského plánu na reorganizaci stávající restaurace se zaměřením na sportovní přenosy v Brně. Jedná se o společnost, kterou každodenně navštíví mnoho zákazníků ...
 • Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu 

  Wisner, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení sociálně-restauračního centra, které se nazývá W Future, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část ...
 • Podnikatelský plán založení kavárenského podniku 

  Malinová, Michaela
  Bakalářská práce obsahuje návrh na založení podnikatelského subjektu operujícího v oblasti služeb, konkrétně kavárny. Teoretická část shrnuje základní pojmy a zákonné požadavky pro realizaci daného podnikatelského plánu. ...
 • Podnikatelský plán založení tanečního studia 

  Šmahelová, Nina
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení tanečního studia. Je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, vymezuje základní pojmy, které je nutné znát pro celkové pochopení daného ...
 • Podnikatelský projekt 

  Nepožitková, Lucie
  Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jejím hlavním cílem je vytvořit podnikatelský plán pro developerský projekt, který povede k realizaci výstavby rodinných domů v okolí Olomouce. K jeho vytvoření ...
 • Podnikatelský záměr 

  Fréhar, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření podnikatelských aktivit firmy FreOn Services s.r.o., která se zabývá investicemi do různých projektů. Bakalářská práce rozebírá rozvoj podnikatelských aktivit formou vstupu do ...
 • Podnikatelský záměr - návrh na založení vinařství 

  Raková, Veronika
  Obsahem bakalářské práce „Podnikatelský záměr – návrh na založení vinařství“ je zpracování a vytvoření návrhu podnikatelského záměru na založení reálného podniku. Zpracování teoretické části slouží jako podklad pro následující ...
 • Podnikatelský záměr - otevření restaurace rychlého občerstvení 

  Šifra, Radovan
  Tématem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení malého moderního restauračního zařízení rychlého občerstvení s originálním sortimentem kvalitních pokrmů. V práci je řešeno využití mezery na ...
 • Podnikatelský záměr - založení obchodu 

  Křípal, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním reálného podnikatelského plánu pro založení obchodu se sportovním zbožím ve Velkém Meziříčí. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky, týkající se témat podnikatelského plánu ...
 • Podnikatelský záměr - založení solárního studia 

  Hlaváčková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení solárního studia. Práce se skládá z několika částí a to teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou popsány a definovány základní ...
 • Podnikatelský záměr na otevření prodejny s elektroinstalačním materiálem 

  Ondříšek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro prodejnu s elektroinstalačním materiálem. Nejprve se zaměří na základní pojmy podnikání. Dále se bude zabývat podnikatelským a finančním plánem, analýzou ...
 • Podnikatelský záměr na vybudování obchodní společnosti 

  Čermák, Adam
  Cílem (předmětem) předkládané bakalářské práce je návrh reálného podnikatelského záměru na založení obchodní společnosti ve městě Jihlava. Jedná se o společnost, jež bude nakupovat své produkty ze zahraničí a dále je ...
 • Podnikatelský záměr na založení obchodu 

  Trčková, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení konkrétního podnikatelského plánu pro nově vznikající prodejnu. Jedná se o prodejnu čerstvých ryb, která bude podnikat na základě živnostenského oprávnění. Podnikatelský plán vychází ...
 • Podnikatelský záměr na založení obchodu 

  Urbanská, Barbora
  Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr pro založení obchodu s pralinkami v Pardubicích. V první části jsou položeny teoretické základy pro vypracování podnikatelského záměru formou podnikatelského plánu. ...
 • Podnikatelský záměr na založení výrobního podniku s módní konfekcí 

  Mešková, Michaela
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie podnikateľského zámeru pre založenie firmy. Zámer je vypracovaný pre podnik výrobného charakteru, ktorý následne predáva svoje produkty konečným spotrebiteľom. Na základe riešení ...
 • Podnikatelský záměr na založení zážitkové kavárny s nehtovým studiem 

  Kajfošová, Iveta
  Předmětem mojí bakalářské práce je reálné zjištění poznatků a detailů k založení kavárny. Práce se skládá z části teoretické, kde definuji právní formy podnikání a podnikatelský záměr, který obsahuje plán výrobní, marketingový ...
 • Podnikatelský záměr pro založení bezkontaktní automyčky 

  Krmíček, Radim
  Bakalářská práce pojednává o sestavení podnikatelského plánu pro založení bezkontaktní auto myčky v Břeclavi. V úvodní teoretické části jsou vymezeny pojmy, které souvisejí se založením podniku a podnikatelského plánu. ...
 • Podnikatelský záměr pro založení zábavního centra 

  Musil, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh podnikatelského záměru pro nově vzniklou firmu. Jde o analýzu trhu v daném odvětví zábavního průmyslu, analýzu konkurence, samotnou konkurenceschopnost nově vzniklého podniku a návrh ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Štěpánková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá společností WHEELTAINER, která sídlí ve Francii. Podnik je zaměřen na silniční kontejnerovou dopravu. V místě, kde společnost sídlí, je již velmi známá a dala by se tedy rozšířit. V mé práci je ...