Now showing items 334-353 of 394

 • Tvorba akciového portfolia 

  Varečka, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na fundamentální analýzu akcií. V teoretické části popisuje jednotlivé modely a možné postupy. V druhé - praktické části aplikuje jednotlivé modely na korporátní akcie. V závěru práce je navrženo ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Vaľko, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou investičného portfólia na základe hospodárskych výsledkov jednotlivých emitentov Burzy cenných papierov Praha. V teoretickej časti sú popísané metódy na základe ktorých sú v analytickej ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Balák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společností, které emitují akcie na trhu Spojených států amerických. Získané informace budou využity k následné tvorbě investičního akciového portfolia. Investiční portfolio bude tvořeno ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Balák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společností, které emitují akcie na trhu Spojených států amerických. Získané informace budou využity k následné tvorbě investičního akciového portfolia. Investiční portfolio bude tvořeno ...
 • Tvorba oceňování zásob a vliv na výsledky hospodaření 

  Lipinová, Kateřina
  Bakalářská práce definuje zásoby a možnosti jejich ocenění. Metody ocenění úbytku zásob, které práce obsahuje jsou FIFO, metodu váženého aritmetického průměru a pevné skladové ceny. Na základě údajů z vybrané společnosti ...
 • Tvorba portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Pochyba, David
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výběr akciových společností pomocí fundamentální analýzy. V teoretické části je vysvětlena strukturu investičních fondů sídlících v České republice, jednotlivé strategie fondů, popis ...
 • Tvorba průběhu zakázky vybraného produktu 

  Lesáková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky společností. V první části jsou uvedena teoretická východiska práce. Ve druhé části je představena společnost, je zde provedena analýza podniku a průběhu zakázky. Ve třetí části ...
 • Tvorba výrobních plánů pro zvolený podnik 

  Kaděra, Štěpán
  Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu výrobních plánu v podniku a porovnání dvou implementovaných ERP systému, který je pro tvorbu a práci s plány vhodnější. Což má posloužit jako jeden z výchozích materiálů společnosti, ...
 • Úvěrování podnikatele vybranými bankovními a nebankovními institucemi 

  Václavík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním možností úvěrování podnikatelského subjektu podnikatelským úvěrem u vybraných bankovních a nebankovních institucí. Jednotlivé možnosti jsou mezi sebou porovnány na základě analýzy ...
 • Úvěrové financování firmy v soudobých podmínkách slovenského finančního trhu 

  Putiška, René
  Bakalárska práca. Jej zámerom je navrhnutie optimálneho podnikateľského úveru pre konkrétny podnikateľský subjekt na Slovensku. Zaoberá sa analyzovaním a porovnávaním rôznych druhov úverov na základe stanovených kritérií. ...
 • Úzká místa strojírenské výroby 

  Zifčák, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci a eliminaci úzkých míst v procesech strojírenské výroby. Práce analyzuje současný stav za použití mapy hodnotového toku, tato metoda slouží k identifikaci úzkých míst procesu ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Kohout, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování dlouhodobého majetku. Informuje o finančním stavu společnosti a o jejích možnostech, jakým lze financovat pořízení majetku. Dále srovnává různé nabídky úvěrů a leasingu, ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Vorálková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr vhodné varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou dlouhodobého majetku a možnostmi jeho financování. Analytická část vyhodnocuje ...
 • Vkladové produkty bank a nebankovních spořitelních institucí 

  Ulman, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci a výběr nejvhodnjších termínovaných vkladů pro firmu Hamé, s.r.o. z řad bank i nebankovních spořitelních institucí působících na českém trhu. Analýza a následné srovnání vybraných ...
 • Vkladové produkty bank a nebankovních spořitelních institucí 

  Ulman, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci a výběr nejvhodnjších termínovaných vkladů pro firmu Hamé, s.r.o. z řad bank i nebankovních spořitelních institucí působících na českém trhu. Analýza a následné srovnání vybraných ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Machačová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. První část se věnuje teoretickým východiskům pro vnitropodnikové směrnice, účtování a oceňování zásob a legislativním základům ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Vlašicová, Iveta
  Bakalářská práce se zaměřuje na volbu optimální právní formy podnikání pro konkrétní podnikatelské subjekty. Hlavním kritériem výběru je minimalizace daňové povinnosti. Práce specifikuje vybrané formy podnikání a s nimi ...
 • Vybrané kvantitativní metody a jejich užití ve finanční analýze obchodního řetězce 

  Rečka, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení výsledků finanční analýzy a jejich interpretaci pro posouzení finančního zdraví obchodní společnosti. Finanční analýza je provedena pomocí poměrových ukazatelů, jejich časových ...
 • Vybrané účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů 

  Papežová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých benefitů ve vztahu k zaměstnavateli. Zabývá se analýzou benefitů poskytovaných zaměstnavatelem a zkoumá jejich účetní a daňový dopad. ...
 • Vytvoření nástroje na automatizaci procesů a sledování jeho přínosu 

  Nečas, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá kompletním vývojem procesu automatické přípravy textu pro jeho zvýraznění uvnitř DTP dokumentu ve formátu PDF, a to od analýzy požadavků, přes návrh a implementaci, až po zjištění přínosu v rámci ...