Now showing items 118-137 of 394

 • Marketingový plán pro Fitness ProGym 

  Kubík, Ján
  Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie marketingového plánu pre Fitness ProGym, spadajúcu pod telocvičný spolok Sokol Brno 1. V práci sa sústredím na zistenie súčasnej situácie, analýzu poskytovaných služieb a konkurencie, ...
 • Marketingový plán pro společnost na audiovizuálním trhu 

  Spáčilová, Alice
  Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a jejím hlavním cílem je vytvoření kvalitního marketingového plánu pro mladou audiovizuální společnost. K jeho vytvoření slouží vybrané analýzy – analýza vnějšího prostředí, ...
 • Marketingový plán pro vybranou společnost 

  Večeřová, Aneta
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření marketingového plánu pro Body Diamond fitness. V teoretické části bude marketing popisován ze soustavy poznatků a nezbytných informací pro sestavení marketingového plánu. Analytická ...
 • Marketingový plán pro vybranou společnost 

  Ondrišová, Karolína
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření marketingového plánu pro přírodní koupaliště Albatros v Ostrožské Nové Vsi. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy marketingového plánování a základy vnější a ...
 • Marketingový plán pro zábavní park 

  Hudec, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový plán pro zábavní park Permonium®, které je otevřené veřejnosti od roku 2012. Práce popisuje inovační prvky, které budou sloužit ke zvýšení atraktivnosti parku a k nárůstu ...
 • Marketingový výzkum pro podporu komunikace ocenění výrobku 

  Winterová, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na provedení marketingového výzkumu pro vybraný pivovar. Marketingový výzkum je realizován pomocí dotazníkového šetření a slouží jako podpora pro marketingovou komunikaci v oblasti získaného ...
 • Marketingový výzkum pro společnost Invia.cz, a.s. 

  Růžičková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků cestovní agentury Invia.cz a také analýzou spotřebitelského chování při výběru dovolené. Teoretická část se vymezuje stěžejní pojmy, v analytické ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Černý, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu finanční situace společnosti EFIOS spol. s r. o. Výsledky finanční analýzy jsou podrobeny statistickým metodám za účelem predikce budoucího vývoje ekonomických ukazatelů. V návrhové ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Daněk, Radek
  Bakalářská práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací z hlediska matematických a statistických metod. Rozhodl jsem se vypracovat téma řízení zásob vybrané provozovny, u které jsem konal školní praxi. Poté ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Medek, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vývoje finančních ukazatelů a vybraných položek z výkazu zisku a ztrát. Analýza je provedena pomocí časových řad a regresní analýzy. Součástí je vytvoření aplikace, která umožňuje ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Černý, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která za využití matematických a statistických metod analyzuje finanční situaci firem fyzické osoby. Aplikace je vytvořena v prostředí Microsoft Office Excel pomocí ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Válka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce zpracovává problematiku obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu. První část je věnována teorii diferenciálních rovnic. Ve druhé části jsou uvedeny řešené i neřešené příklady na jednotlivé druhy ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Molnárová, Dominika
  Táto bakalárska práca pojednáva o zhodnotení a porovnaní situácie na jednotlivých trhoch práce v rámci štátov Európskej únie pomocou matematických a štatistických metód. Primárne sa zameriava na analýzu a vývoj významných ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Vargicová, Katarína
  Práca sa zaoberá problematikou marketingovej komunikácie, konkrétne podporou predaja vo vybranej firme. Jadrom práce je analýza vybraných nástrojov podpory predaja pomocou matematických a štatistických metód. Podporu predaja ...
 • Měření a hodnocení výkonnosti podniku 

  Maková, Monika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční výkonnosti vybrané společnosti v letech 2012-2016. Dělí se na teoretickou část, ve které jsou popsány vybrané metody finanční analýzy. Dále na analytickou, ...
 • Modely úrokových měr 

  Butkovičová, Ivana
  Táto bakalárska práca je zameraná na popis analýzu modelov úrokových mier, ktoré majú uplatnenie v oblasti finančnej matematiky. Konkrétne popisuje Vašíčkov model, Cox-Ingersoll-Rossov modelCIR model, Ho-Lee model a model ...
 • Motivační systém technicko–hospodářských zaměstnanců v konkrétní textilní společnosti 

  Škodová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá motivačním systémem technicko-hospodářských zaměstnanců zvolené textilní společnosti. Je zaměřena obzvláště na jejich odměňování. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi skupinou těchto ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Kohout, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování dlouhodobého majetku. Informuje o finančním stavu společnosti a o jejích možnostech, jakým lze financovat pořízení majetku. Dále srovnává různé nabídky úvěrů a leasingu, ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Peňázová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti financování při pořizování dlouhodobého majetku podnikem. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů spjatých s problematikou daného tématu. Dále navazuje část praktická, ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Řehořová, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat dlouhodobý majetek. Obsahuje teoretické vymezení pojmů a finanční analýzu konkrétní společnosti. Dle této analýzy je stanoven návrh, jaké financování ...