Now showing items 158-177 of 394

 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Konečný, Dalibor
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a vyhodnocením stávajícího komunikačního mixu společnosti, působící v odvětví cestovního ruchu a předkládá návrhy na jeho zlepšení. Práce se dělí do tří hlavních částí. V první teoretické ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného produktu 

  Vepřková, Markéta
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku komunikačního mixu. Obsahuje část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy marketingu, marketingové komunikace a analýzy podniku. ...
 • Návrh laboratoře pro výuku kritických infrastruktur 

  Chudý, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě především na úrovní fyzické vrstvy ISO/OSI modelu. Návrh je určen pro výstavbu nové učebny kritických infrastruktur. V rámci učebny je třeba vyřešit výběr přenosových ...
 • Návrh marketingové kampaně podniku 

  Jurigová, Karolína
  Bakalářská práce se zaměřuje na navrhnutí reálné marketingové kampaně pro Dominikánskou republiku v rámci marketingového oddělení cestovní agentury Invia.cz. Kampaň vychází z analýzy činnosti konkurence a zaměřuje se na ...
 • Návrh marketingové komunikace 

  Ansorgeová, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix a online marketingovou komunikaci obchodní značky Kola Svorada. Vysvětluje, co je to marketing, jaké jsou jeho nástroje a následně porovnává teoretické poznatky se skutečností. ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Rašková, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení současného marketingového mixu podniku, který prodává potřeby pro zvířata. Návrh vychází z teoretických poznatků a analýzy současné situace podniku, která zahrnuje i průzkum v oblasti ...
 • Návrh marketingového mixu nového produktu ve vybraném podniku 

  Pejčevová, Barbora
  Tato bakalářská práce se věnuje marketingovému mixu. V teoretické části je definován význam marketingu a marketingového prostředí společnosti. Jsou zde popsány jednotlivé části marketingového mixu. Dále jsou vysvětleny ...
 • Návrh marketingového mixu nově vznikající společnosti 

  Warzecha, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením marketingového mixu nově vznikajícího minipivovaru v Lomnici u Tišnova. Tato bakalářská práce se skládá z teoretické části, kde jsou vymezeny základní pojmy, analytické části, tvořené ...
 • Návrh marketingového mixu potravinářské společnosti 

  Mrkvová, Adéla
  Předmětem bakalářské práce „Návrh marketingového mixu potravinářské společnosti“ je analýza stávajícího marketingového mixu a poskytnutí návrhů na sestavení nového. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první z ...
 • Návrh marketingového mixu pro nový produkt začínající firmy 

  Babičová, Kristína
  Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh marketingového mixu pre začínajúcu firmu. Tento návrh je založený na teoretických východiskách, ktorých fakty ovplyvňujú firmu z rôznych uhlov: prostredie amerického trhu, uvedenie ...
 • Návrh marketingového mixu rodinného penzionu 

  Najman, Zdenek
  Tato bakalářská práce se věnuje marketingovému mixu korporace BioGinGo, s.r.o. První část se zaobírá vysvětlením teoretických pojmů a poznatků, které jsou nadále použity v praktické části bakalářské práce. Pro zhodnocení ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Zourek, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na jednotlivé taktické marketingové nástroje, jež společně tvoří marketingový mix. Popisuje vztahy mezi produktem, cenou, distribucí a propagací. Práce obsahuje návrhy na zlepšení současného ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Stachová, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový mix vybrané společnosti AVEX SPORT s.r.o. Cílem je vytvořit návrh marketingového mixu pomocí teoretických východisek, analýzy SLEPT, Porterovy analýzy a dotazování. Teoretická ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Havelka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového plánu pro nový internetový projekt. První kapitola vysvětluje základní pojmy marketingu, marketingového plánu a dále se zabývá marketingem na internetu. Druhá kapitola ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Rosická, Markéta
  Tato bakalářská práce popisuje současný stav marketingového plánu společnosti Shine&Shine a vizi nového plánu k rozšíření řady svých produktů a expanzi značky do zahraničí. První část je zaměřena na teoretické hledisko ...
 • Návrh marketingového plánu vinařství 

  Válka, Vojtěch
  Hlavním předmětem této práce je vytvoření kompletního marketingového plánu pro vinařství Ing. Karel Válka se zaměřením na branding. Práce se zaměřuje především na vytvoření jednotného komunikačního stylu značky. Vinařství ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Hlavsová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a analýzou bodu zvratu ve firmě Adient Czech Republic k.s. V teoretické části práce jsou definovány klíčové pojmy jako náklady, produkční funkce a bod zvratu. V praktické části ...
 • Návrh na zlepšení komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Vašíčková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z marketingu, která slouží jako podklad pro ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti 

  Bednářová, Markéta
  Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na problematiku marketingu, marketingové komunikace a teoretický základ analýz, které jsou v práci použité. Dále zhodnocuje aktuální situaci společnosti Diplomky-online.cz. ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému ve společnosti 

  Kohoutková, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motivačního systému ve firmě LIKO-S, a.s.. Zaměřuje se na odměňování pracovníků a nabízené zaměstnanecké benefity. Pomocí provedeného dotazníkového šetření byly zjištěny ...