Now showing items 21-40 of 394

 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Janovič, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia spoločnosti HydraulikaDS s.r.o. Pojednáva o posúdení a návrhoch na zlepšenie situácie podniku za pomoci finančnej analýzy. Prvá časť obsahuje teoretické východiská k ...
 • Návrh marketingového mixu rodinného penzionu 

  Najman, Zdenek
  Tato bakalářská práce se věnuje marketingovému mixu korporace BioGinGo, s.r.o. První část se zaobírá vysvětlením teoretických pojmů a poznatků, které jsou nadále použity v praktické části bakalářské práce. Pro zhodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pisařovicová, Klára
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku Solitea Česká republika, a.s. Výsledků hodnocení situace podniku bylo dosaženo aplikací metod finanční analýzy a údaje potřebné pro jednotlivé ...
 • Podnikatelský záměr - návrh na založení vinařství 

  Raková, Veronika
  Obsahem bakalářské práce „Podnikatelský záměr – návrh na založení vinařství“ je zpracování a vytvoření návrhu podnikatelského záměru na založení reálného podniku. Zpracování teoretické části slouží jako podklad pro následující ...
 • Zhodnocení hospodaření vybraného města 

  Ščurkevič, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na ekonomickou stránku města Hranice, hodnotí, zda jsou rozpočtové prostředky využívány efektivně. Definuje obecní a některé státní orgány a vysvětluje jejich úlohu. Dále popisuje problémy, ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Šumbera, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti PIKANT, s. r. o. v období 2012 – 2016. Zhodnocení finanční situace společnosti vychází z analýzy finančních ukazatelů za pomoci účetních dokumentů jako ...
 • Tvorba portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Pochyba, David
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výběr akciových společností pomocí fundamentální analýzy. V teoretické části je vysvětlena strukturu investičních fondů sídlících v České republice, jednotlivé strategie fondů, popis ...
 • Využití koncepce celkové odměny ve vybraném subjektu 

  Ziminová, Monika
  Bakalářská práce se zaměřuje na navrhnutí konceptu celkové odměny v systému odměňování v subjektu Marcela Císařová. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy, které se této problematiky týkají. V praktické ...
 • Návrh vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Straková, Kateřina
  Tématem bakalářské práce je navrhnout vnitřní předpis pro hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti FAKSA-STRAKA, s. r. o. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy, jež úzce souvisí s hodnocením a odměňováním ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Zamazalová, Adéla
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti LAW CZ s.r.o. v letech 2012-2016. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou zpracovány teoretická východiska a analytickou část, kde dochází ...
 • Návrh změn marketingového mixu rodinného hotelu 

  Pajkrtová, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o marketingovém mixu rodinného hotelu ve Špindlerově Mlýně. V teoretické části budou objasněny pojmy marketing, marketingový mix a jeho dílčí nástroje, dále marketing služeb, marketing v ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Rosická, Markéta
  Tato bakalářská práce popisuje současný stav marketingového plánu společnosti Shine&Shine a vizi nového plánu k rozšíření řady svých produktů a expanzi značky do zahraničí. První část je zaměřena na teoretické hledisko ...
 • Návrh úprav marketingového mixu vybrané společnosti 

  Prokopová, Monika
  Tématem mé bakalářské práce je vymezení marketingového mixu společnosti MY DVA group, s.r.o., která se především zaměřuje na oblast vývoje, výroby a prodeje kancelářského a školního nábytku. Teoretická část se zabývá ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Válková, Dagmar
  Téma bakalářské práce je komunikační mix, kde se podrobně podíváme na současný stav společnosti Autodoprava Pavel Válek. Práce je rozdělena na dvě části, v první části si rozebereme teoretickou úlohu. Nejvíce nás bude ...
 • Návrh změn marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Springer, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení marketingové komunikace vybrané společnosti. V první teoretické části jsou vymezeny základní marketingové pojmy. Následující druhá část je věnována analýze stávající ...
 • Komunikační mix společnosti 

  Raštica, Martin
  Predmetem bakalarske prace je analyza soucasneho stavu komunikacniho mixu spolecnosti FITPOWER s.r.o., ktera se zabyva prodejem potravinovych doplnku a fitness potreb. Prace je rozdelena na tri casti. Prvni teoreticka cast ...
 • Podnikatelský záměr – založení nové společnosti a její prodejny 

  Zhořová, Monika
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování reálného podnikatelského záměru na založení a následný provoz prodejny s příslušenstvím pro motorové lodě a plachetnice. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické ...
 • Zaměstnávání a zdaňování cizinců z Ukrajiny 

  Pevná, Daniela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice pocházejících z třetích zemí, konkrétně Ukrajiny. Zabývá se vysvětlením teoretických východisek a vymezením základních právních ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Valášková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru, kterou je Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace. První část práce obsahuje cíle a metody zpracování. Druhá část ...
 • Daňová optimalizace u fyzické osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost 

  Prchlíková, Adriana
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů u fyzických osob, které vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na základě živnostenského oprávnění. Cílem práce je navržení kroků a postupů, které povedou ke snížení ...