Now showing items 1-1 of 1

  • Fluktuace zaměstnanců ve výrobní společnosti 

    Kvasničková, Lucie
    Tématem bakalářské práce je fluktuace zaměstnanců ve výrobní společnosti. Práce čerpala z analýz současného stavu, poskytnutých interních dat, ze spolupráce s dělníky, personalistkami a dotazníkového šetření. Návrhem bude ...