Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

    Bocková, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek z obchodního styku v obchodní korporaci, a to zejména těch pohledávek, které mají již uplynulou dobu splatnosti. Jsou zde popsány způsoby, jak těmto pohledávkám předcházet ...