Now showing items 1-1 of 1

  • Využití umělé inteligence jako podpory pro rozhodování 

    Nezbedová, Katarína
    Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou Tamariho atraktoru a jeho aplikáciou pre formovanie predikčného modelu. Jadrom práce je vytvorenie programu na simuláciu, vo vývojovom prostredí MATLAB, a jeho využitie pre ...