Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Dikhtyar, Andriy
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku CHRIŠTOF, spol. s.r.o. Celková struktura bakalářské práce je rozdělená na tři části – teoretickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Malo, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu finančních ukazatelů, vybrané společnosti, s využitím statistických metod. Zejména regresní analýzy a časových řad. Dále pak, za pomoci programovacího jazyka Visual Basic for Application ...
 • Analýza hospodaření vybrané obce pomocí časových řad 

  Oralová, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtového hospodaření městyse Nezamyslice a vybraných finančních ukazatelů ve sledovaném období 2007–2016. Na základě výstupů z provedených rozborů a aplikací statistických metod ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Černý, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která za využití matematických a statistických metod analyzuje finanční situaci firem fyzické osoby. Aplikace je vytvořena v prostředí Microsoft Office Excel pomocí ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Válka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce zpracovává problematiku obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu. První část je věnována teorii diferenciálních rovnic. Ve druhé části jsou uvedeny řešené i neřešené příklady na jednotlivé druhy ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Molnárová, Dominika
  Táto bakalárska práca pojednáva o zhodnotení a porovnaní situácie na jednotlivých trhoch práce v rámci štátov Európskej únie pomocou matematických a štatistických metód. Primárne sa zameriava na analýzu a vývoj významných ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Vargicová, Katarína
  Práca sa zaoberá problematikou marketingovej komunikácie, konkrétne podporou predaja vo vybranej firme. Jadrom práce je analýza vybraných nástrojov podpory predaja pomocou matematických a štatistických metód. Podporu predaja ...
 • Návrh softwarové aplikace pro podporu rozhodování na akciovém trhu 

  Kminiak, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a následnou tvorbu aplikace pro podporu rozhodování na akciovém trhu.
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Krivitskaya, Kamila
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti „2G - spol. s.r.o. - Přikrývky a polštáře“ pomocí statistických metod. První část práce zahrnuje teoretická východiska finanční analýzy a její ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Ochabová, Miroslava
  Táto bakalárska práca sa zaoberá posudzovaním finančných ukazovateľov pomocou časových rad a regresnej analýzy vybranej výrobnej organizácie. V teoretickej časti práce sa nachádzajú definície a postupy výpočtov pre vybrané ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Miléřová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti. V první části jsou uvedena teoretická východiska. Praktická část obsahuje vybrané ukazatele finanční analýzy, analýzu časových řad a regresní analýzu ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kučera, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti PREFA Brno a.s. s využitím statistických metod. Data jsou zpracována pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, časových řad a regresní analýzy. Na ...