• Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

    Dubnová, Tereza
    Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkové organizace z oblasti kultury, konkrétně Horáckým divadlem Jihlava. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, další část analyzuje současné ...