Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

    Dvořáček, Roman
    Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr nejvhodnějšího informačního systému pro vybranou firmu. První část práce obsahuje teoretická východiska. Druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu. Výstupem závěrečné ...