Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

    Habrdová, Veronika
    Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. První kapitola se zabývá všeobecnou problematikou vymáhání a zajištění pohledávek z právních, účetních a daňových hledisek. Následující část se věnuje pohledávkám vybrané ...