Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

    Brabcová, Hana
    Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace, kterou je Základní a mateřská škola ve Štítech. V první části práce jsou popsány teoretická východiska, která se týkají obecně hospodaření příspěvkových ...