Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového plánu 

    Havelka, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového plánu pro nový internetový projekt. První kapitola vysvětluje základní pojmy marketingu, marketingového plánu a dále se zabývá marketingem na internetu. Druhá kapitola ...