Now showing items 1-8 of 8

 • Podnikatelský záměr 

  Fréhar, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření podnikatelských aktivit firmy FreOn Services s.r.o., která se zabývá investicemi do různých projektů. Bakalářská práce rozebírá rozvoj podnikatelských aktivit formou vstupu do ...
 • Podnikatelský záměr - otevření restaurace rychlého občerstvení 

  Šifra, Radovan
  Tématem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení malého moderního restauračního zařízení rychlého občerstvení s originálním sortimentem kvalitních pokrmů. V práci je řešeno využití mezery na ...
 • Podnikatelský záměr - založení obchodu 

  Křípal, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním reálného podnikatelského plánu pro založení obchodu se sportovním zbožím ve Velkém Meziříčí. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky, týkající se témat podnikatelského plánu ...
 • Podnikatelský záměr - založení solárního studia 

  Hlaváčková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení solárního studia. Práce se skládá z několika částí a to teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou popsány a definovány základní ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Štěpánková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá společností WHEELTAINER, která sídlí ve Francii. Podnik je zaměřen na silniční kontejnerovou dopravu. V místě, kde společnost sídlí, je již velmi známá a dala by se tedy rozšířit. V mé práci je ...
 • Podnikatelský záměr – výroba nového produktu 

  Ogrodník, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na výrobu nového produktu v relativně mladém podniku. Tímto produktem je bezpečnostní kování. Práce je rozdělena na část s teoretickými východisky a ...
 • Podnikatelský záměr – založení cestovní kanceláře 

  Trnik, Dávid
  Bakalárska práca sa zameriava na zostavenie podnikateľského zámeru pre cestovnú kanceláriu na Slovensku. Práca sa skladá z teoretickej časti, založenej na získaných teoretických poznatkoch, analýzy (SWOT analýza, Porterov ...
 • Podnikatelský záměr – založení nové společnosti a její prodejny 

  Zhořová, Monika
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování reálného podnikatelského záměru na založení a následný provoz prodejny s příslušenstvím pro motorové lodě a plachetnice. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické ...