Now showing items 1-1 of 1

  • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

    Heincová, Simona
    Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávního vztahu, především jeho vzniku v souladu s právními předpisy České republiky. Teoretická část je zaměřená vysvětlení základních pojmů souvisejících se pracovněprávními ...