Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Hlaváč, Petr
    Bakalářská práce se zabývá problematikou hospodaření společnosti A studio group, spol. s r.o. a to za roky 2012-2016. První část práce obsahuje teoretická východiska, kde jsou definovány základní pojmy. Druhá část se zabývá ...