Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr - založení solárního studia 

    Hlaváčková, Kristýna
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení solárního studia. Práce se skládá z několika částí a to teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou popsány a definovány základní ...