Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová komunikace 

    Mirošová, Leona
    Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci Národního divadla v Brně. Práce seznamuje se současnou strukturou komunikačního mixu a na základě provedených analýz a vlastního průzkumu navrhuje vhodná opatření ...