Now showing items 1-1 of 1

  • Průběh zakázky ve vybraném podniku 

    Hamplová, Klára
    Tato bakalářská práce s názvem Průběh zakázky ve vybraném podniku se zabývá zmapováním a průběhem řízení zakázky. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny části, které s průběhem zakázky souvisí a v analytické části ...