Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn v konceptu motivačního systému v IT firmě. 

    Jalakša, Filip
    Bakalárska práca popisuje a analyzuje motivačný systém vo firme Anasoft APR, s.r.o. V teoretickej časti sa venuje popisu motivácie a pojmov úzko vplývajúcich na motivačný systém. Obsahuje analytickú časť, kde sa sústredí ...