Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

    Zajičková, Ľubica
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia obchodných pohľadávok v kapitálovej spoločnosti. Hlavným cieľom je analýza prístupu konkrétnej kapitálovej spoločnosti k obchodným pohľadávkam a spôsobe ich zaistenia, aby ...