Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení hospodaření vybrané veřejnoprávní korporace 

    Jirásková, Iveta
    Bakalářská práce se zaměřuje na hospodaření obce Vyškov v letech 2012 až 2016. Teoretická část vymezuje základní pojmy územní samosprávy, hospodaření obce a finanční analýzy. V analytické části je představena obec, dále ...