Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový plán pro Fitness ProGym 

    Kubík, Ján
    Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie marketingového plánu pre Fitness ProGym, spadajúcu pod telocvičný spolok Sokol Brno 1. V práci sa sústredím na zistenie súčasnej situácie, analýzu poskytovaných služieb a konkurencie, ...