Now showing items 1-9 of 9

 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Valášková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru, kterou je Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace. První část práce obsahuje cíle a metody zpracování. Druhá část ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Marková, Nikol
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace, kterou je Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod. První část práce se zabývá teoretickými poznatky k danému tématu, na ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Vorálková, Magdaléna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru, kterou je Active – Středisko volného času. Po zpracování teoretických východisek jsou analyzovány náklady a výnosy z hlavní činnosti ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Brabcová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace, kterou je Základní a mateřská škola ve Štítech. V první části práce jsou popsány teoretická východiska, která se týkají obecně hospodaření příspěvkových ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Rosecká, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru. Obsahuje teoretické vymezení nejdůležitější pojmů a finanční analýzu konkrétní příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Bezděk, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané organizace Liga o.p.s. v letech 2011-2016. Práce je rozdělena do čtyř částí, kdy první část se zabývá cílem práce. Teoretická část popisuje neziskový sektor ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Dubnová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkové organizace z oblasti kultury, konkrétně Horáckým divadlem Jihlava. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, další část analyzuje současné ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Moravcová, Daniela
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace Gymnázium Ústí nad Orlicí. Práce obsahuje tři části. V první části jsou obsaženy teoretické poznatky k vybranému tématu, navazující ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané veřejnoprávní korporace 

  Jirásková, Iveta
  Bakalářská práce se zaměřuje na hospodaření obce Vyškov v letech 2012 až 2016. Teoretická část vymezuje základní pojmy územní samosprávy, hospodaření obce a finanční analýzy. V analytické části je představena obec, dále ...