Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Lančová, Barbora
    Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku v letech 2012 – 2016 a následnými návrhy na zlepšení situace. Práce je rozdělena do několika částí. První část je zaměřena na formulaci cílů, ...