Now showing items 1-1 of 1

  • Zlepšení výkonnosti podniku 

    Langer, Ivo
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Teplárny Brno a.s., s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy. V teoretické části jsou jednotlivé metody a ukazatele definovány. V praktické části ...