Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba průběhu zakázky vybraného produktu 

    Lesáková, Zuzana
    Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky společností. V první části jsou uvedena teoretická východiska práce. Ve druhé části je představena společnost, je zde provedena analýza podniku a průběhu zakázky. Ve třetí části ...