Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba oceňování zásob a vliv na výsledky hospodaření 

    Lipinová, Kateřina
    Bakalářská práce definuje zásoby a možnosti jejich ocenění. Metody ocenění úbytku zásob, které práce obsahuje jsou FIFO, metodu váženého aritmetického průměru a pevné skladové ceny. Na základě údajů z vybrané společnosti ...