Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Malo, Dominik
    Bakalářská práce je zaměřena na analýzu finančních ukazatelů, vybrané společnosti, s využitím statistických metod. Zejména regresní analýzy a časových řad. Dále pak, za pomoci programovacího jazyka Visual Basic for Application ...