Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku Likos a. s. 

    Vašina, Michal
    Bakalářská práce se zabývá teoretickým objasněním finanční analýzy, způsoby výpočtů a praktickou aplikací finanční analýzy na konkrétní firmu. Zhodnotit situaci podniku na základě finanční analýzy a návrhy na zlepšení.