Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Peňázová, Lucie
    Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti financování při pořizování dlouhodobého majetku podnikem. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů spjatých s problematikou daného tématu. Dále navazuje část praktická, ...