Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový výzkum pro podporu komunikace ocenění výrobku 

    Winterová, Klára
    Bakalářská práce se zaměřuje na provedení marketingového výzkumu pro vybraný pivovar. Marketingový výzkum je realizován pomocí dotazníkového šetření a slouží jako podpora pro marketingovou komunikaci v oblasti získaného ...