Now showing items 1-1 of 1

  • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

    Zálešáková, Andrea
    Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových nákladů zaměstnanců, které zaměstnavateli vznikají v důsledku častých odpracovaných hodin práce přesčas související s ...