Now showing items 1-1 of 1

  • Finanční analýza jako nástroj investičního rozhodování 

    Závodský, Michal
    Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančnej situácie spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s. za obdobie 2013-2017. V teoretickej časti sú naznačené finančné ukazovatele podľa vybraných metód finančnej analýzy. Finančné ...