Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby 

    Ševčíková, Hana
    Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzické osoby. V práci je popsán postup stanovení základu daně a daňové povinnosti, který je následně aplikován u fiktivního poplatníka daně z příjmů. Tato daňová povinnost ...