Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení motivačního systému ve společnosti 

    Kohoutková, Klára
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motivačního systému ve firmě LIKO-S, a.s.. Zaměřuje se na odměňování pracovníků a nabízené zaměstnanecké benefity. Pomocí provedeného dotazníkového šetření byly zjištěny ...