Show simple item record

dc.contributor.advisorFuis, Vladimírcs
dc.contributor.authorKrček, Alešcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:16:23Z
dc.date.available2018-10-21T21:16:23Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKRČEK, A. Analýza soustav 6-ti těles s vazbami s pasivním účinkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108663cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82599
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou soustav 6-ti těles s vazbami s pasivním účinkem. První část práce je věnována rešerši, ve které jsou popsány základní pojmy statiky, popis a charakteristika vazeb neutrálních a vazeb pasivních. Druhá část práce obsahuje dva příklady, na kterých je demonstrován vliv pasivních účinků na pohybový stav. Cílem každého příkladu je výpočet stykových sil ve vazbách a vyhodnocení funkčnosti vazeb a pohybového stavu. Řešení je provedeno ve výpočtovém softwaru MATLAB.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with analysis of the systém of six solids with links with passive effect. The first part deals with theory which includes basic terms of statics, description and characteristics of the neutral and passive links. The second part comprises of two examples that the influence of passive effects on the motional state are demonstrated on. Aim of each example is the calcuation of contact forces in links and the evaluation of function of links and the motional state. The solution is carried out with the computing software MATLAB.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSílacs
dc.subjectmomentcs
dc.subjectvazba neutrálnícs
dc.subjectvazba pasivnícs
dc.subjectsmykové třenícs
dc.subjectvalenícs
dc.subjectForceen
dc.subjectmomenten
dc.subjectneutral linken
dc.subjectpassive linken
dc.subjectshear frictionen
dc.subjectrollingen
dc.titleAnalýza soustav 6-ti těles s vazbami s pasivním účinkemcs
dc.title.alternativeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:48cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108663en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 01:56:57en
sync.item.modts2020.03.31 00:32:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMarcián, Petrcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vajdák (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi svoji bakalářskou práci a následně odpověděl ne zcela uspokojivě na otázky oponenta i další otázky členů komise: Co ovlivňuje velikost třecí síly v modelu použitém v práci? Jaký byl použit součinitel smykového tření pro zadřenou kladku?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record