Show simple item record

Air enrichment with highly pure oxygen in combustion processes

dc.contributor.advisorBělohradský, Petrcs
dc.contributor.authorPolášek, Kryštofcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:14:38Z
dc.date.available2018-10-21T17:14:38Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPOLÁŠEK, K. Obohacování spalovacího vzduchu vysoce čistým kyslíkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108826cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82602
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá kyslíkem obohaceným spalováním (tzv. „oxygen enhanced combustion“). V práci jsou popsány jednotlivé metody obohacování spalovacího procesu, dále jsou zhodnoceny výhody a nevýhody obohacování. Následuje přehled využití v jednotlivých průmyslových oblastech. Jelikož při manipulaci s kyslíkem je potřeba dbát určitých bezpečnostních opatření, bezpečnosti při kyslíkem obohaceném spalování se věnuje samostatná kapitola. V poslední části práce je provedena simulace kyslíkem obohaceného spalování v softwaru ChemCAD. Simulací byl sledován vliv koncentrace kyslíku v oxidačním činidle na objem a teplotu spalin, hustotu a viskozitu spalin a koncentraci CO2 a H2O ve spalinách.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the oxygen enhanced combustion (OEC). The thesis describes different methods of enriching the combustion process with oxygen, also the advantages and disadvantages of enhancing the combustion are evaluated. The next part contains an overview of the use of OEC in specific industries. Since certain safety precautions must be taken when handling of oxygen, a separate chapter deals with the safety of oxygen enhanced combustion. In the last part of the thesis a simulation of the OEC process in ChemCAD software was carried out. The influence of oxygen concentration in the oxidizing agent on the flue gas volume, temperature, density and viscosity and the concentration of CO2 and H2O in the flue gas was investigated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKyslíkem obohacené spalovánícs
dc.subjectspalovánícs
dc.subjectkyslíkcs
dc.subjectNOx emise.cs
dc.subjectOxygen enhanced combustionen
dc.subjectcombustionen
dc.subjectoxygenen
dc.subjectNOx emissions.en
dc.titleObohacování spalovacího vzduchu vysoce čistým kyslíkemcs
dc.title.alternativeAir enrichment with highly pure oxygen in combustion processesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:56cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108826en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:22:59en
sync.item.modts2020.03.31 14:40:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHudák, Igorcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Student prezentoval svou bakalářskou práci. Prezentace obsahovala následující body: - analýza předmětného problému - představení problematiky OEC - výpočtová simulace spalování - zhodnocení výsledků 2. Tajemník přečetl posudek a dotazy oponenta. 3. Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta. 4. Členové komise položili dotazy k bakalářské práci: Jaký má vliv zvyšování kyslíku na materiál hořáku. Čím se legují oceli pro vyšší korozivzdornost. V kterých odvětvích se metoda spalování s obohaceným kyslíkem využívá a proč. Podle jaké metody spalovacího procesu byl vytvořen model pro výpočtovou simulaci. Která metoda je nejvýhodnější z hlediska tvorby oxidů dusíku. 5. Student uspokojivě odpověděl na dotazy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record