Show simple item record

Design of district heating system and heat sources

dc.contributor.advisorPospíšil, Jiřícs
dc.contributor.authorKluzová, Ivanacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:08:56Z
dc.date.available2019-04-03T22:08:56Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKLUZOVÁ, I. Návrh soustavy CZT a tepelných zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108698cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82651
dc.description.abstractCentrální zásobování teplem, tepelné zdroje, kogenerace, kotel, biomasacs
dc.description.abstractDistrict heating, heat sources, cogeneration, boiler, biomassen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTato diplomová práce se zabývá systémy zásobování tepla a jejich tepelnými zdroji. Teoretická část popisuje způsob distribuce teplacs
dc.subjectkogenerační technologie a tepelné zdroje a jejich uspořádání. Získané poznatky jsou aplikovány v rámci následující řešení na konkrétní případy. Prvním cílem je posouzení současného stavu tepelných sítí a tepelných zdrojů v okresním městě. Současnými tepelnými zdroji jsou zde dvě kotelnycs
dc.subjectkaždá o samostatných tepelných rozvodech. V rámci rekonstrukce se počítá se zachováním větší z kotelen a propojení sítí CZT. Na základě současného stavu je navržen způsob modernizace s ohledem na dostupné technologie takcs
dc.subjectaby byla tepelná ztráta systému omezena a současně hydraulický návrh tepelné sítě odpovídal spotřebě tepelné energie. V neposlední řadě se práce zabývá posouzením skladby současných tepelných zdrojů kotelny a návrhem výměny nevýhodných zařízení. Nové technologie jsou voleny s ohledem na finanční podporu jejich provozu. Součástí práce je ekonomické zhodnocení navržených řešení. To vychází z výše provozních nákladůcs
dc.subjectinvestic a zisků v průběhu provozu navržených technologií po dalších 20 let.cs
dc.subjectThe Master’s thesis deals with systems of district heating and their heat sources. The theoretical part contains a basic description of heat distribution ways and cogeneration and heat sources and their order. The knowledge that is gained is applied for specific cases. The first aim is considerations od actual systems condition od district heating and heat sources in a town. Actual heat sources are two boiler houses with separate grids. The bigger boiler house is sustained in retrofit case. The way of reconstruction is based on actual status of the system considering available technologies. The task is to design grid with low heat loss and with corresponding heat consumption. Last but not leasten
dc.subjectthe thesis contains an assessment of a composition of actual heat sources and a proposal for a device replacement. The economic evaluation of solutions that are designed is the last part of this assignment. It is the based on profit and capital and operation costs in next 20 years.en
dc.titleNávrh soustavy CZT a tepelných zdrojůcs
dc.title.alternativeDesign of district heating system and heat sourcesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-15-09:49:43cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108698en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:14:52en
sync.item.modts2020.03.31 20:08:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSkála, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. (člen) Ing. Mirko Hudeček, CSc. (člen) prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (člen) Ing. Alojz Boko (člen) doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. (člen) Ing. Pavel Křemínský (člen) prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta DP. V rozpravě byly položeny tyto otázky: Proč jsou rychlosti ve větvích takové, jaké jsou. Co je důvodem dvojnásobné tepelné ztráty u různých potrubí. Jaký druh přestupu tepla se uplatňuje u potrubí.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record