Show simple item record

dc.contributor.advisorHadaš, Zdeněkcs
dc.contributor.authorNguyen, Manh Thanhcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:51Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:51Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNGUYEN, M. Aplikace evolučního algoritmu na optimalizační úlohu vibračního generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108802cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82653
dc.description.abstractTato práce se bude zabývat použitím metod umělé inteligence pro řešení optimalizační úlohy s více proměnnými. Rešeršní část je věnována problematice globální optimalizace a přehledu metod řešení. Z praktických důvodů je speciální pozornost věnována algoritmům evolučním. Předmětem optimalizace samotné je pak energy harvester využívající piezoelektrického jevu. Jeho podstatě a modelování je věnována samostatná kapitola. Součástí práce je implementace algoritmu SOMA pro návrh parametrů generátoru pro maximální výkon.cs
dc.description.abstractThis thesis will deal with the use of artificial intelligence methods for solving optimization problems with multiple variables. A theorethical part presents problems of global optimization and overview of solution methods. For practical reasons, special attention is paid to evolutionary algorithms. The subject of optimization itself is energy harvester based on a piezoelectric effect. Its nature and modeling is devoted to one chapter. A part of the thesis is the implementation of the SOMA algorithm for finding the optimal parameters of the generator for maximum performance.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectglobální optimalizacecs
dc.subjectevoluční algoritmycs
dc.subjectSOMAcs
dc.subjectumělá inteligencecs
dc.subjectenergy harvestingcs
dc.subjectpiezoelektrický vibrační generátorcs
dc.subjectglobal optimizationen
dc.subjectevolutionary algorithmsen
dc.subjectSOMAen
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectenergy harvestingen
dc.subjectpiezoelectric generatoren
dc.titleAplikace evolučního algoritmu na optimalizační úlohu vibračního generátorucs
dc.title.alternativeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-15-11:59:10cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108802en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:11:24en
sync.item.modts2020.03.31 06:35:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKovář, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) Ing. Josef Ferda (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci seznámil odbornou komisi se svou DP. Po ukončení prezentace a přečtení posudků oponenta a vedoucího práce odpovídal student na otázky odborné komise. Konkrétně směřovaly dotazy na účinnost zvolené optimalizační metody. Dále dotazy směřovaly na zhodnocení výsledků optimalizace.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record