Show simple item record

Automatic tuning of the DC motor controller

dc.contributor.advisorNajman, Jancs
dc.contributor.authorTran, Adamcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:08:53Z
dc.date.available2019-04-03T22:08:53Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationTRAN, A. Automatické ladění regulátoru pro DC motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109186cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82665
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá návrhom algoritmu pre automatické naladenie regulátoru pre DC motory. Algoritmus je rozdelený na identifikačnú metódu a samotné vyčíslenie regulátora. Pre kvalitnú reguláciu a robustnosť bola zvolená kaskádová regulácia. Algoritmus identifikácie identifikoval elektrickú časť motora pomocou rekurzívnej metódy inštrumentálnej premennej z dôvodu zašumeného signálu prúdového snímača. V prípade mechanickej časti bola využitá klasická metóda najmenších štvorcov. Na základe známych parametrov bol vyčíslený prúdový regulátor metódou optimálneho modulu a otáčkový regulátor pomocou symetrického optima.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with designing of algorithmus for automatic controller tunning for DC motors. Automatic tuning function consist of system identification and controller parametrization. Cascade control loop was chosen for its robustness and proper DC motor control. For electric system identification of DC motor was used recursive method of instrumental variables, because of noisy signal from current transducer. In the case of identification mechanical system, there were used least sqares method. According to identified parameters, current controller was parametrized by optimum module and revolution controller according symetrcal optimum.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDC motorcs
dc.subjectidentifikácia systémucs
dc.subjectmetóda inštrumentálnej premennejcs
dc.subjectmetóda najmenších štvorcovcs
dc.subjectkaskádová reguláciacs
dc.subjectDC motoren
dc.subjectsystem identificationen
dc.subjectinstrumental variable methoden
dc.subjectleast squares methoden
dc.subjectcascade controlen
dc.titleAutomatické ladění regulátoru pro DC motorcs
dc.title.alternativeAutomatic tuning of the DC motor controlleren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-15-11:59:11cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109186en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:14:59en
sync.item.modts2020.03.31 18:11:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBrablc, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) Ing. Josef Ferda (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci seznámil odbornou komisi se svou DP. Po ukončení prezentace a přečtení posudků oponenta a vedoucího práce odpovídal student na otázky odborné komise. Konkrétně směřovaly dotazy na způsob výběru konkrétních metod návrhu a jejich využití v praxi. Dále pak na účinnost identifikace systému.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record