Show simple item record

The Draft Budget of the Faculty of Fine Arts of Brno University of Technology

dc.contributor.advisorKruntorádová, Markétacs
dc.contributor.authorJirků, Marcelacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:30:32Z
dc.date.available2018-10-21T21:30:32Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationJIRKŮ, M. Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other112159cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82704
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou sestavování rozpočtu na FaVU VUT. Teoretická část je věnována rozboru současné právní regulace českého veřejného vysokého školství a v obecné rovině i jeho financování. V návaznosti na tento úsek pak praktická část přináší vhled do sestavování rozpočtu na FaVU VUT, jakožto i do problematiky financování uměleckých oborů na uměleckých i neuměleckých veřejných vysokých školách a zabývá se jejich komparací. Práce podává návrhy i na optimalizaci chodu fakulty a sestavování jejího rozpočtu v dalších letech.cs
dc.description.abstractThe Bachelor Thesis on the topic "The Draft Budget of the Faculty of Fine Arts of Brno University of Technology" deals with the analysis of assembling the budget of this faculty. The theoretical part deals with the analysis of current legal regulation of the Czech public universities and their financing in general. Following this part, the practical part takes an insight into the assembling the budget for the Faculty of Fine Arts of Brno University of Technology, as well as the financing of artistic fields of study in artistic and non-artistic public universities and discusses their comparisons. Consequently, this work gives suggestions on the optimization of the faculty and its budgeting in next years.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectrozpočet fakultycs
dc.subjectveřejná vysoká školacs
dc.subjectumělecké oborycs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectoptimalizace sestavování rozpočtucs
dc.subjectBudgeten
dc.subjectBudget of Facultyen
dc.subjectPublic Universityen
dc.subjectArtistic Disciplinesen
dc.subjectFinanceen
dc.subjectSWOT Analysisen
dc.subjectOptimization of Budgetingen
dc.titleNávrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brněcs
dc.title.alternativeThe Draft Budget of the Faculty of Fine Arts of Brno University of Technologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-22-12:22:48cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid112159en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:46:11en
sync.item.modts2020.03.31 17:18:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMorda, Miloslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno doc. Doskočil: V jakém kontextu jste uvažovala ve své práci pojem optimalizace? zodpovězeno doc. Lajtkepová: Domníváte se, že mzdový předpis v rámci tarifní mzdy jsou konkurenceschopné v rámci veřejných vysokých škol? zodpovězeno doc. Mikulec: Jaký je Váš názor na aplikaci „FullCost“? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record