Show simple item record

Analysis of Economic Indicators Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorMalo, Dominikcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:13:19Z
dc.date.available2019-05-17T12:13:19Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMALO, D. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110348cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82732
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na analýzu finančních ukazatelů, vybrané společnosti, s využitím statistických metod. Zejména regresní analýzy a časových řad. Dále pak, za pomoci programovacího jazyka Visual Basic for Application (VBA), bude vytvořena aplikace, která usnadní finanční analýzu. Tato komplexní finanční analýza umožní nejen podrobný náhled na vývoj společnosti od jejího počátku, ale odhalí také její silné a slabé stránky. Na základe dosažených výsledků bude možné predikovat finanční stav společnosti na několik příštích let.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on analysis of financial indicators of selected company using statistical methods. In particular, regression analyzes and time series. Additionally, an application that will facilitate financial analysis will be created using Visual Basic for Application (VBA) programming language. This comprehensive financial analysis will not only provide a detailed insight into the development of the company since its inception but will also reveal its strengths and weaknesses. Based on the results obtained, it will be possible to predict the financial position of the company over the next few years.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční ukazatelécs
dc.subjectstatistické metodycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectVisual Basic for Applicationscs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial ratiosen
dc.subjectstatistic methodsen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectVisual Basic for Applicationsen
dc.titleAnalýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Indicators Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-22-12:22:50cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid110348en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:07:43en
sync.item.modts2020.04.01 01:56:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDoubravský, Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - odpovězeno doc. Beneš - Jak lze definovat oběžná aktiva s mínusovou hodnotou? - odpovězeno doc. Beneš - Jak lze definovat nesoulad mezi výší oběžných aktiv a výsledkem hospodaření? - částeně odpovězeno Ing. Bočková - Výkazy v přílohách jsou v tis. Kč? - odpovězeno Ing. Bočková - Jak lze rozumět formulaci, že "podnik spíše tvoří zisk"? - odpovězeno prof. Jurová - Na základě čeho se domníváte, že se o 50 % navýší tržby při rekonstrukci haly? - částečně odpovězeno doc. Bartes - Jak byste ve Vaší práci využil měkká data? - částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record